Na czym polega wychowanie metodą Montessori?

Maria Montessori była włoską lekarką, która do dziś znana jest przede wszystkim ze swojego podejścia do opieki i wychowania dzieci. Maria Montessori jako jedna z pierwszych sugerowała, że tradycyjny system pedagogiczny w dużym stopniu ogranicza młody umysł a większość rodziców nie wspiera lub nawet wpływa na obniżenie kreatywności i spontaniczności dzieci.

 

Metoda Montessori bazuje na tym, że dziecko od początku nastawione jest na własny rozwój, co oznacza, ze nie potrzebuje dodatkowych bodźców zmuszających do nauki, gdyż chłonny umysł sam przyswaja wszystkie nowe doznania i potrzebne elementy. Obecnie metody Montessori przyswoiły szczególnie prywatne przedszkola, których program bazuje na ciekawych, twórczych i kreatywnych sposobach rozwoju i nauki. Zauważono, że dzięki stosowaniu tego podejścia, znacząco zwiększa się zdyscyplinowanie jednostek, które same zaczynają się kontrolować dzięki próbom dopasowania do otoczenia. Metoda Montessori pozwala także na zwiększenie kreatywności oraz szybkości nauki, dzięki czemu osoby, które są wychowane w ten sposób zdecydowanie szybciej zaczynają samodzielnie się uczyć i szukać nowych sposobów na osobisty rozwój.