Tłumaczenia przysięgłe – kiedy są niezbędne?

Korzystanie z usług tłumacza przysięgłego często jest niezbędne do zdobycia dokumentu, który będziemy mogli przedłożyć zagranicznemu kontrahentowi lub pracodawcy. Najczęściej wykonuje się tłumaczenia przysięgłe przeróżnych aktów prawnych i urzędowych, takich jak wyroki sądowe czy akty urodzenia i zgonu. Jeśli odbywamy leczenie w kraju innym niż nasze miejsce zamieszkania, powinniśmy także zdobyć tłumaczenie przysięgłe całej dokumentacji, co może być podstawą do przyznania zwolnienia chorobowego.

 

Często wykonywane są także tłumaczenia różnych aktów własności, przykładowo tłumaczenie szwedzkich dokumentów samochodowych na język polski będą niezbędne do sprzedaży na terenie tego państwa. Podobnie w przypadku innych dokumentów świadczących o prawie własności przedmiotów, w szczególności różnego rodzaju akty notarialne powinny być tłumaczone na język państwa, na terenie którego będziemy z nich korzystać. Zdarza się, że tłumaczone są także dokumenty firmowe, które nie mają żadnej wartości prawnej. Zagraniczny kontrahent może wymagać wersji oferty lub umowy, która przełożona będzie przez tłumacza przysięgłego, by wyeliminować możliwość nieporozumień, które wynikną ze złej interpretacji słów.