Czym jest system kafeteryjny dla pracowników?

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się nowoczesne narzędzia zarządzania pracownikami. Dobrze dopasowane mogą być doskonałym rozwiązaniem dla firmy i kadry. Jedną z nowości jest kafeteryjny system wynagrodzeń dostosowany do potrzeb pracowników, zwany także flex benefits. To elastyczna forma wynagradzania, która obejmuje nie tylko elementy finansowe, ale także benefity pracownicze. Składowa finansowa jest zazwyczaj stała i jest przekazywana w określonym terminie na wskazane konto bankowe, chyba że zostanie przyznana podwyżka. Kolejne elementy są uzależnione od budżetu firmy lub efektów osiąganych przez pracownika. W systemie kafeteryjnym ważna jest personalizacja wynagrodzenia. To jeden z lepszych programów motywacyjnych.

Jak odpowiadać na oczekiwania pracowników?

Takie systemy wynagrodzeń pozwalają nie tylko zaspokoić wymagania ekonomiczne pracownika i jego rodziny, ale również realizować marzenia i pragnienia z innych dziedzin życia. Każdy pracownik ma szansę uzyskać to, co jest mu w danej chwili potrzebne. W tym systemie carrotspot.com/blog/co-to-jest-system-kafeteryjny uwzględnia się fakt, że każdy pracownik jest inny i ma różnorakie potrzeby, więc co innego jest dla niego korzystne. Z drugiej strony istnieje wiele różnych źródeł finansowania kafeterii, takich jak Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub budżet firmy. Wybór konkretnej drogi jest w dużej mierze uzależniony od sposobu rozliczania z fiskusem.

Jak doceniać poszczególnych pracowników?

Jedną z najpopularniejszych form wynagrodzenia kafeteryjnego jest utworzenie dodatkowych kont dla pracowników, które są indywidualnie przypisane, a pracodawcy określą miesięczną ilość punktów. Istnieje możliwość przekazania zebranego budżetu na świadczenia – towary lub usługi dostępne w ofercie zewnętrznych podmiotów. Wielkość puli punktów może być przydzielana po równo według hierarchii stanowisk lub trzeba spełnić konkretne warunki. Pracownik decyduje, czy oddać część punktów, by uzyskać benefit, czy zbierać je dalej, by zdobyć atrakcyjniejszy bonus. Systemy kafeteryjne dla pracowników przynoszą wiele korzyści. To na przykład budowanie dobrej atmosfery i kultury organizacyjnej, zachowanie atrakcyjnej struktury i relacji płac, wzmacnianie lojalności i ograniczenie rotacji pracowników, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Ważne jest, aby doceniać i motywować oraz dążyć do zadowolenia pracowników poprzez właściwie dopasowane benefity.

Jak radzić sobie z systemem świadczeń pozapłacowych?

Koszyk korzyści oferowanych przez programy kafeterii może mieć bardzo interesującą zawartość. Jakie świadczenia zwykle są w nim zawarte? W zestawieniu zwykle znajdują się prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie, program emerytalny, catering dietetyczny, dodatkowe dni urlopowe, wejściówki do obiektów sportowych oraz różne formy dofinansowania, takie jak kursy i szkolenia, dojazdy do pracy, wakacje i wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. Ważnym aspektem jest także pracowniczy program emerytalny.