Nauka dawnych zawodów

Choć wydaje się, że odchodzą w niepamięć, zastępowane nowszymi, bardziej użytecznymi technologiami, to jednak wciąż znajdują chętnych do ich nauki. Zawody, które powoli odchodzą w niepamięć, bądź też stają się częścią bardziej złożonych kursów na studiach i na szkoleniach przygotowywanych na zlecenie dużych firm. Wielu wydaje się, że ci, którzy niegdyś stanowili podporę rynku, dzisiaj stają się zbędni. Może tak jest, jednak nadal znajdą się obszary, w których ich wiedza i doświadczenie stanowią kluczową rolę do odniesienia sukcesu.

Przykładem może być nauka zgrzewanie i spawanie. Obie te umiejętności wydają się częścią zawodów, które stanowią wiedzę nabywaną jedynie w trakcie konkretnych kursów na uczelniach i w obrębie warsztatów specjalistycznych. Jednak można dzięki nim uzyskać pracę, nawet jeżeli nie zna się pozostałych umiejętności koniecznych do wykonywania konkretnego zawodu. Uczniowie i praktykanci wiedzą, że muszą sporo się nauczyć i ćwiczyć, żeby sprawnie posługiwać się narzędziami. Wiedzę tę nabywają kursanci wraz z pakietem praktycznych ćwiczeń doskonalących umiejętności, jakie nabyli poprzez wiedzę teoretyczną.