Jak rozpocząć pisanie pracy dyplomowej?

Rozpoczęcie pisania pracy dyplomowej jest najtrudniejszym etapem – w końcu poprzedzać je powinno staranne przygotowanie materiałów oraz analiza rozdziałów i zaznajomienie się z tematyką pracy. Przygotowania powinniśmy zacząć od zdefiniowania tytułu oraz nakreślenia plany pracy – choć ten będzie mógł się zmienić w trakcie pisania, warto posiadać choćby zarys pracy, który będzie nam wyznaczał kierunek pisania. Prace dyplomowe pisane w oparciu o plan zajmują zdecydowanie mniej czasu.

 

Ważne jest także odpowiednie przygotowanie materiałów, w szczególności literatury, z której będziemy korzystać, ale również artykułów czy statystyk, jeśli tematyka, którą się zajmujemy będzie tego wymagała. Odpowiednie przygotowanie to także zaznajomienie się z różnymi pozycjami naukowymi w obrębie tematu pracy, co pozwala na szybsze poruszanie się po dostępnych materiałach w trakcie samego pisania, ale również na kompleksowe przygotowanie się do odpowiedzi na pytania, które może zadać komisja podczas obrony pracy dyplomowej. Ostatnim elementem powinno być przygotowanie odpowiedniego stanowiska, przy którym spędzimy wiele godzin na pisaniu pracy: ergonomiczne, wygodne krzesło, duże i czyste biurko oraz ułożone materiały i notatki, pozwolą na szybsze osiągnięcie celu.