Urodzony lider

Przewodzenie grupie ludzi to wyzwanie, któremu niewielu jest w stanie sprostać. To nie tylko wyznaczenie celu i zakomunikowanie członkom zespołu, że mają tam dotrzeć o ustalonym czasie. To także szereg innych umiejętności, których raczej nie spodziewamy się po przywódcach. Chodzi o zdolność do rozwiązywania sporów, wysłuchania sugestii, dbania o interesy grupy przed swoimi własnymi ambicjami, […]

Czytaj więcej

Obcować z językiem

To kluczowa umiejętność do sprawnego jego opanowania, a także naturalnego wyrażania różnego rodzaju emocji, potrzeb i opinii. Tylko w ten sposób można nabyć niezbędne doświadczenie i przełamać barierę, która przeszkadza nam w mówieniu, w otwarciu się przed rozmówcą, który nie mówi naszym rodzimym językiem. Potrzeba do tego sporo odwagi, zwłaszcza gdy się jest osobą nieśmiałą, […]

Czytaj więcej

Mieć własne zdanie

Żyjemy w dobie, kiedy wystawieni jesteśmy na różnego rodzaju presję: społeczeństwa, rodziny, znajomych, nauczycieli, przełożonych. Każdy czegoś od nas wymaga, jednocześnie zapewniają, że będzie zadowolony, jeżeli wykona się wszystko zgodnie z jego wolą. Tutaj jednak pojawia się problem, ponieważ każdy człowiek posiada własne, indywidualne spojrzenie na daną sytuację i wrabia sobie własny osąd. Dlatego też […]

Czytaj więcej

Certyfikat dla zawodowców

Obecnie organizowanych jest wiele kursów z różnego rodzaju dziedzin. Są osoby, które uczęszczają na szkolenia z kompetencji miękkich, są i takie, które wybierają szkolenia biznesowe. Każdy szuka sposobu, żeby otworzyć furtkę do wymarzonej kariery. Są jednak osoby, które już go posiadają, jednak nie oficjalnie na piśmie. Stąd też potrzebny im jest kurs certyfikat kompetencji zawodowych, […]

Czytaj więcej