Czym są tłumaczenia ustne i kiedy są wykorzystywane?

Tłumaczenia ustne, zwane również tłumaczeniami symultanicznymi, polegają na przekładaniu słów osoby mówiącej na inny język. Ta niezwykle trudna sztuka wykorzystywana jest przede wszystkim podczas różnych wystąpień a obserwować ją możemy na wykładach i prelekcjach zagranicznych naukowców i­ politycznych wydarzeniach, na których zapraszane są osoby z spoza granic państwa.

 

Tłumaczenie symultaniczne jest procesem niezwykle trudnym – tłumacz musi być maksymalnie skupiony na wypowiedziach prelegenta, a dodatkowym utrudnieniem jest to, że nie może on poprosić o powtórzenie zwrotu. Tłumacze, którzy zajmują się tego typu pracą, to osoby, które potrafią się całkowicie poświęcić pracy i skupić na przyjmowanym zleceniu, odporni na stres i opanowani. Tłumaczenia ustne w Katowicach cieszą się dużą popularnością ze względu na bliskość uniwersytetów oraz rozwiniętej struktury biznesowej, która przyciąga zagranicznych inwestorów. Wybierając jednak firmę, której zlecimy tłumaczenia ustne, musimy pamiętać, by odpowiednio wcześniej wprowadzić tę osobę w tematykę i branżę rozmów, co pozwoli na kompleksowe przygotowanie się do pełnionej funkcji.