Urodzony lider

Przewodzenie grupie ludzi to wyzwanie, któremu niewielu jest w stanie sprostać. To nie tylko wyznaczenie celu i zakomunikowanie członkom zespołu, że mają tam dotrzeć o ustalonym czasie. To także szereg innych umiejętności, których raczej nie spodziewamy się po przywódcach. Chodzi o zdolność do rozwiązywania sporów, wysłuchania sugestii, dbania o interesy grupy przed swoimi własnymi ambicjami, przydzielanie zadań ze względu na umiejętności danych osób a nie w sposób losowy. Wyznaczanie kursu to jedynie początek długiej, krętej drogi, jaka staje przed liderem.

Nie jest on jednak osamotniony w tym boju. Może wybrać się na szkolenie przywództwo, dzięki któremu dowiedzieć się może, jak zaradzić kryzysom, jak organizować prace, jak prowadzić negocjacje wewnątrz grupy, jak najlepiej przygotować się do powierzonej mu roli przewodnika wspierającego rozwój i przetrwanie grupy. Nie zaszkodzi też, gdy posiada umiejętności przydatne zespołowi, ponieważ mogą się one okazać bardzo ważne na którymś etapie pracy. Warto więc rozmawiać z ludźmi, poznawać ich, przyzwyczajać się i dyskutować, żeby odkryć mocne i słabe strony osób, które powierzane są po opiekę lidera.