Językiem wschodnich sąsiadów

Wiele kontraktów handlowych zawieranych jest z Rosją. Dotyczy to przede wszystkim eksportu, a także usług udostępniających gaz z głębokich obszarów kraju. Dzięki temu polska gospodarka jest w stanie zyskać na tych wymianach. Dlatego też potrzebne są osoby, które posługują się językiem rosyjskim w sposób co najmniej komunikatywny – do obsługi klienta, odbierania i przesyłania korespondencji, przyjmowania zamówień czy też sporządzania protokołów załadunkowych, i tym podobnych pism. Gdy chodzi o negocjacje cenowe czy bezpośrednie spotkania, wymagana jest nieco bardziej zaawansowana znajomość. Również ze względu na napływających imigrantów ze wschodnich rejonów ważna jest umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim.

Dlatego też organizowany jest kurs rosyjskiego Warszawa, który to w prosty sposób pozwala płynnie opanować obcą mowę na różnych poziomach zaawansowania. Wiedza za zgodna jest również z wytycznymi, jakie są wskazane w egzaminach certyfikacyjnych poświadczających faktyczne zdolności językowe. Potrzebne są one nie tylko w czasie starania się o pracę, ale też dla osobistej satysfakcji i dowodu zyskania nowych umiejętności.